Povinné očkování

Dle současně platné legislativy je u nás povinné očkování proti devíti nemocem – tetan, záškrt, černý (dávivý) kašel, přenosná obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B, hemofilové nákazy typu B a spalničky, zarděnky a příušnice.

 

Prvních šest jmenovaných je podáváno v hexavakcíně, která se podává do svalu třikrát během prvního půl roku života dítěte, přeočkování se podává v roce věku. (Ve stejném schématu lze podat očkování proti pneumokokovým nákazám. Je nepovinné, ale plně nebo částečně hrazené – dle výběru konkrétní vakcíny - ze zdravotního pojištění, a velmi je doporučujeme).

 

Od patnáctého měsíce věku se očkuje živá vakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, přeočkovává se nejdříve po šesti měsících, většinou okolo druhé roku.

 

V pěti letech se přeočkuje kombinace tetan, záškrt, černý kašel, v deseti letech pak totéž plus dětská přenosná obrna, jedná se vždy o kombinovanou vakcínu, tedy jeden vpich.

 

Ve stejném režimu jako pneumokoky (tedy nepovinné, ale hrazené) je u dívek očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) způsobujícímu rakovinu děložního čípku. Podávají se dvě dávky vakcíny, zahájit podávání je nutné mezi 13.a 14.narozeninami.

 

 

Nepovinné (nadstandardní očkování)

V naší ordinaci běžně očkujeme i vakcínami, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a hradí je tedy rodiče. Nejčastěji se jedná o rotavirové nákazy, žloutenku typu A, klíšťovou encefalitidu nebo meningokokové nákazy. S výběrem vhodné vakcíny vzhledem k věku dítěte, cestovatelským rizikům apod. Vám samozřejmě rádi poradíme.