Povinná očkování

Hexacima
Hexavakcína – proti záškrtu, tetanu, černému kašli (pertusi), žloutence typu B, hemofilovým infekcím a dětské přenosné obrně (polio). Podává se do svalu, ve 2. a 4. měsíci a přeočkování v roce věku dítěte.

Priorix
Proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Aplikuje se podkožně, první dávka mezi 13. a 18. měsícem, přeočkování pak mezi 5. a 6. rokem věku dítěte.