Služby

Péče v ordinaci zahrnuje komplexní sortiment služeb a výkonů
pro děti a dorost ve věku 0 – 19 let.
Léčebná péče
Preventivní prohlídky
Očkování: pravidelná (povinná), doporučená i nepovinná (nadstandardní)
Návštěvní služba u novorozenců
Předoperační vyšetření
Odběry biologického materiálu
Vyšetření CRP – odběr krve z prstu, výsledek během 3 minut.
Vyšetření moči – močový analyzátor v ordinaci, výsledek během 3 minut.
Strep test „A“ – určení antigenu streptokoků z výtěru z krku, výsledek během 10 minut.
Antigenní test Covid-19, respirační agens (chřipka A/B, RS viry) – výtěr z nosu, výsledek během 15-20minut.
Odstranění stehů, ošetření drobných poranění
Základní výživové poradenství
Administrativní činnosti – lázeňské návrhy, posuzování zdravotního stavu LPS pro OSSZ, při nástupu do školských zařízení, lékařské posudky pro autoškolu, školu v přírodě, ozdravné pobyty, pro sportovní činnost, výpisy ze zdravotní dokumentace (pro školu, brigádu, na vlastní žádost), pojistky atd…